Χρησιμα αρθρα

Ενημέρωση για θέματα Γυναικολογίας, Εμβρυολογίας και Μαιευτικής.

αρθρο

29

ΑΠΡ/2020

COVID-19 και Κύηση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΥ
Ο νέος κορωνοϊός-2019 (SARS-CoV-2) ανήκει σε μια ομάδα μονόκλωνων RNA ιών που μπορούν να προκαλέσουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, οι οποίες κυμαίνονται από πολύ ήπιες (με λίγα συμπτώματα όπως του κοινού κρυολογήματος) έως και πολύ βαριές (σοβαρή πνευμονία, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατος). Δύο στελέχη του κορωνοϊού ήταν ευρέως γνωστά μέχρι σήμερα και μας έχουν απασχολήσει λόγω των επιπλοκών τους, ο SARS κορωνοϊός που προκαλεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και ο MERS κορωνοϊός που προκαλεί το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΥ
Ο νέος ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως μέσω σταγονιδίων του στόματος και της μύτης (απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα για διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτά), αλλά και δια μέσου των χεριών, όταν έρχονται σε επαφή με δυνητικώς μολυσμένες επιφάνειες ή αντικείμενα (πχ. χρήματα). Η περίοδος επώασης διαρκεί συνήθως 5 ημέρες αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 14 ημέρες. Κλινικά μπορεί να εκδηλωθεί με πυρετό, βήχα, φαρυγγίτιδα, αρθραλγίες, μυαλγίες, κεφαλαλγία, καταβολή, διάρροια και δύσπνοια, ενώ ορισμένοι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί. Συνήθως η νόσος διαδράμει χωρίς σοβαρές επιπλοκές με παραμονή κατ’ οίκον. Η πλειονότητα των ανθρώπων που καταλήγουν σε νοσοκομείο είναι άνω των 50 ετών και συχνά έχουν κάποια υποκείμενη πάθηση. Το ίδιο ισχύει για όσους θα χρειαστούν υποστήριξη σε ΜΕΘ.

COVID-19 ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
Ως τώρα τα δεδομένα που αφορούν τη δράση του SARS-CoV-2 κατά την κύηση είναι περιορισμένα και αφορούν κυρίως το 3ο τρίμηνο. Κλινικά η νόσος σ’ αυτές τις γυναίκες παρουσιάστηκε όπως στο γενικό πληθυσμό και φαίνεται ότι η κύηση δεν αποτελεί παράγοντα αυξημένης ευαισθησίας για προσβολή από τον νέο ιό. Σε μερικές από τις περιπτώσεις εκδηλώθηκαν επιπλοκές όπως εμβρυική δυσπραγία και πρόωρος τοκετός, ορισμένες γέννησαν με καισαρική τομή, ωστόσο δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν τον αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή την κάθετη ενδομήτρια μετάδοση. Μέχρι στιγμής κανένα από τα νεογνά νοσούντων γυναικών δεν βρέθηκε θετικό στον ιό. Έχουν εξεταστεί δείγματα αμνιακού υγρού από πάσχουσες μητέρες και ο ιός δεν έχει ανιχνευθεί. Μια έρευνα έδειξε ότι ο υποδοχέας του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτενσίνης 2 του SARS-CoV-2 υποεκφράζεται στην πρώιμη μητροπλακουντιακή μονάδα με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της διαπλακουντιακής μετάδοσης.

 
Αυτή η οδηγία συντάχθηκε από τον Αν. Καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας Ν. Βραχνή, τον Ιατρό Ν. Λούκα και τον Μαιευτήρα Γυναικολόγο Δρ Ν. Αντωνακόπουλο. 
Η οδηγία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος που αποτελείται από τους Αν. Καθηγητή Ν. Βραχνή, Δρ Ν. Μπόντη, Δρ Ι. Κατσούλη, Δρ Σ. Ευκαρπίδη και Δρ Ν. Αντωνακόπουλο. 
 
Πρώτη δηµοσίευση: 23 Μαρτίου 2020. 
 
∆ηµοσιεύθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος (Ε.Ε.Μ.Γ.Ε.). 
Λεωφ. Βας. Σοφίας 124Β Αθήνα 115 26.
Τηλ.: 2107789211 
Fax: 2107777390
Ιστοσελίδα: www.hsoge.gr 
e-mail: [email protected]

Οι οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες Μαιευτικών και Γυναικολογικών Εταιριών του εξωτερικού, καθώς και άλλα επιστημονικά κείμενα. Είναι προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και για τη σύνταξή τους χρησιμοποιούνται έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές. Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση του θεράποντος ιατρού. Η περίπτωση κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και ο ιατρός οφείλει να προσαρμόσει την επιστημονική γνώση στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε περιστατικού.

διαθεσιμα αρθρα