Χρησιμα αρθρα

Ενημέρωση για θέματα Γυναικολογίας, Εμβρυολογίας και Μαιευτικής.

αρθρο

8

ΦΕΒ/2021

Συνοπτικός οδηγός ψηφιακής δήλωσης γέννησης

Στην κλινική Θήλεος Υγεία υιοθετήθηκε και χρησιμοποιείται η "ψηφιακή δήλωση γέννησης", το σύστημα που επιτρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της κλινικής το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων γονέων, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει εκδόσει ένα συνοπτικό οδηγό για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, τα έγγραφα που πρέπει να έχουν στην κατοχή τους οι ενδιαφερόμενοι κ.α.

Τον οδηγό μπορείτε να τον κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους:

Ελληνική έκδοση οδηγού

Αγγλική έκδοση οδηγού

διαθεσιμα αρθρα