Εγκαταστασεις-Εξοπλισμος

Σύγχρονος Ιατρικός Εξοπλισμός κ Άρτιες Εγκαταστάσεις.

αρτιες εγκαταστασεις

Το 4όροφο κτήριο της κλινικής αποτελείται από τους εξής χώρους:

 • Χώρος υποδοχής των ασθενών στο ισόγειο του κτιρίου.
 • Χώρος αναψυχής στο ισόγειο του κτιρίου.
 • Δύο (2) αίθουσες ωδίνων-τοκετών.
 • Ένα (1) πλήρως εξοπλισμένο σηπτικό χειρουργείο (αίθουσα μικροεπεμβάσεων).
 • Ένα (1) πλήρως εξοπλισμένο άσηπτο χειρουργείο.
 • Ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανάνηψης νεογνών.
 • Τμήμα νεογνών.
 • Τμήμα περιποίησης και φροντίδας νεογνών.
 • Δεκαεπτά κλίνες κατανενημένες σε δωμάτια διαφόρων τύπων. Τρίκλινα, δίκλινα, δίκλινα Lux και μονόκλινα.
 • Ιατρεία εξέτασης εσωτερικών ασθενών.

ιατρικος εξοπλισμος

Στην κλινική Θήλεος Υγεία είναι εγκατεστημένος σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του ιατρικού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα:

 • Αίθουσες τοκετών εξοπλισμένες με καρδιοτοκογράφο για την συνεχή παρακολούθηση της επιτόκου.
 • Μηχανήματα ακρόασης παλμών.
 • Μηχάνημα μαιευτικής αναρρόφησης.
 • Θερμοκοιτίδες (ανοιχτή, εντατικής, φορητή) για τα νεογνά.
 • Μόνιτορς παρακολούθησης νεογνών και ενηλίκων.
 • Συσκευές εντατικής φωτοθεραπείας.
 • Συσκευές ήπιας φωτοθεραπείας (Billy Ben).
 • Αναισθησιολογικά Συγκροτήματα.
 • Συσκευή Κρυοθεραπείας.
 • Συσκευές υπερήχων υψηλής διακριτικής ικανότητας για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων.
 • Συσκευές μέτρησης χολερυθρίνης νεογνών.