πολιτικη χρεωσεων

Κόστος Παραμονής και κύριων Ιατρικών Πράξεων.